Psychologie en Psychosomatiek

Inhoud
In de paramedische eerstelijns praktijk zijn veel klachten psychosomatisch. Naast de analyse van lichamelijke klachten is het in het klinisch redenatie proces dan ook van belang om zich specifiek te richten op psychofysiologische en gedragsmatige kenmerken van problemen in het bewegend functioneren.
Om psychosomatische problematiek te herkennen, analyseren en behandelen is specifieke kennis hieromtrent vereist.
Na deze cursus is de deelnemer beter in staat om complexere relaties tussen bewegend en psychisch functioneren binnen een psychosociale context te herkennen en transparant te maken. Daarnaast zullen interventies, zoals bewustwordingsmethodieken, ontspannings-, adem- en communicatiemethoden, gedoceerd worden die in de praktijk toegepast kunnen worden om een positieve invloed uit te oefenen op verstoorde interne en externe regulatiemechanismen.

Doelgroep
Kinesisten, fysiotherapeuten

Doel
Na het volgen van deze cursus heeft de deelnemer inzicht in het proces van intake, coaching en behandeling bij psychologische en psychosomatische problematiek in de eerstelijns praktijk

Inhoud
De training bestaat uit 2 dagen waarin de volgende items aan bod komen:
• Psychosomatisch fysiotherapie (PSF) van toen tot nu
• Beroepscompetentieprofiel PSF
• Modellen binnen PSF en de psychologie
• Epidemiologie
• DSM-V
• Stress en stress fysiologie
• Overspanning en Burn-out
• Depressie
• Meetinstrumenten (4DKL, PCI, stress signaallijst)
• MBTI
• Interventies (pijnhantering, stresshantering, graded activity, ontspanningstherapie)
• Klinisch redeneren en casuïstiek

Duur
2 dagen, 4 dagdelen

Groepsgrootte
Minimaal 10, maximaal 20 personen

Kosten
€ 490,-

Accreditatie
Pro-Q-Kine: 24 punten algemeen Kinesitherapeutisch
KNGF:
17 punten algemeen fysiotherapeut en vrij deel
Keurmerk: 17 punten

Cursusdata en tijden 2023
– Dag 1: 2 november en dag 2: 9 november
– Cursustijd van 9.00 – 17.00

Locatie
Sittard & ONLINE

Hoofd docenten
Joyce Groenveld (GZ-psycholoog)
Selina Hut (Psychosomatisch Fysiotherapeut)

Klik hier om direct aan te melden voor deze cursus.